Køberet


Lokalbefolkningen har fået køberet til andele i nye vindmølleparker.

Til belysning af køberetten henvises til følgende (godkendt som informationsmateriale af Energinet.dk):

 

  • Annonce
  • Indbydelse til køb af vindmølleandele
  • Vedtægter for Krashave Vindkraft ?/S
  • Revisorredegørelse om køberet til andele i Krashave Vindkraft A/S
  • Revisorerklæring
  • Tegningsaftale