Værditabsordning


Naboer til nye vindmølleparker kan søge om erstatning for værditab.

Til belysning af værditabsordningen henvises ud over ovenstående VVM-screening til følgende (godkendt som informationsmateriale af Energinet.dk):