Krashavevindkraft

Energi Til Fremtiden
Baggrundsviden om parken

Til belysning af den kommende vindmøllepark kan der henvises til følgende:

 


Værditabsordning

Naboer til nye vindmølleparker kan søge om erstatning for værditab.

Til belysning af værditabsordningen henvises ud over ovenstående VVM-screening til følgende (godkendt som informationsmateriale af Energinet.dk):